Haagisel mullivanni kasutustingimused

Rentides mullivanni, nõustud all olevate tingimuste täitmisega

Kuidas kasutada ohutult mullivanni ohustamata ennast, teisi ja haagisel mullivanni 

Kuidas kasutada ohutult mullivanni ohustamata ennast, teisi ja haagisel mullivanni 
1.      Puukütte ahjuga haagisel puidust mullivanni paigaldamise reeglid enne veega täitmist ja kütmist.
1.1.   Haagisel mullivann peab olema paigutatud tasasele ühtlasele pinnale.
1.2.   Haagise ratta ette ja taha peavad olema paigutatud tõkiskingad.
1.3.   Enne veega täitmist peab paigaldama kõik neli tugijalga, mis toestavad haagisel mullivanni ja takistavad selle ümberminemist. Tugijalgade alla panna spetsiaalsed tugiplaadid.
1.4.   Tugijalgade abil peab haagise loodi ajama igas suunas (informatiivsel eesmärgil lood paigutatud ka haagise esimesse otsa ahju kõrvale). Tugijalgadega toestatakse haagisel mullivann ja selle rattad ei tohi maast lahti tõstetud olla.
1.5.   Enne kasutamist peab kasutaja veenduma, et ka veega täidetuna on välistatud haagise liikuma hakkamine.
1.6.   Korsten ja korstna kuumakaitse peavad olema ahju külge korrektselt kinnitatud ja ei tohi olla kaldus ning liikuda.
1.7.   Jälgi, et ahju korsten ei oleks hoonetele, puudele, puitseintele, kergesti süttivatele materjalidele ja lagedele liiga lähedal ja ohtlik. Reeglid on sarnased lõkete ja välisgrillidega. Samuti peab järgima seadusest tulenevaid tuleohutusnõudeid.
1.8.   Mullivanni küljes paiknev toitekaabel peab olema tõmmatud maksimaalselt kaugele mullivannist, et vältida selle sattumist mullivanni ja vette.
2.      Mullivanni veega täitmise reeglid.
2.1.   Vee sügavus peab olema kogu mullivanni perimeetri ulatuses võrdne. Paigaldamise ajal on vaja leida vee äravoolu asukoht. Sel põhjusel tuleb vooliku üks ots paigaldada enne paigaldamist vanni põhjas asuvasse äravooluavasse.
2.2.   Vesi peaks täitma mullivanni maksimaalselt 15 cm kaugusele ülemisest servast.
3.      Ahju kütmise reeglid.
3.1.   Küttekeha/ahju tohib kütta ainult siis, kui mullivann on täidetud veega 15 cm ülemisest servast.
3.2.   Sütt, briketti, okaspuitu, puidujäätmeid, värvitud/immutatud puitu ei tohi kasutada ahju kütteks. Ainult korralikku kuiva lehtpuud tohib kütteks kasutada.
3.3.   Ahju ukse lahti jätmine on keelatud.
3.4.   Ahi ja korsten võivad olla kuumad, ärge sinna vastu minge, võite põletada ennast.
3.5.   Ahju tuleb puhastada iga 3. - 7. kasutuskorra järel.
3.6.   Kümblustünni ei tohi veest ennem tühjaks lasta, kui kõik söed on kustunud.
4.      Täiendavad ohutusalased reeglid.
4.1.   Haagise alla minemine on KEELATUD.
4.2.   Ahju poolt tsirkuleeritav vesi võib olla kuuma ja tekitada põletust, otse tsirkulatsiooni avade ees mitte olla, eriti lastel.
4.3.   Lapsi ilma järelvalveta mullivanni ja mullivanni juurde jätta ei tohi.
4.4.   Ära mine mullivanni mustade ja liivaste jalgadega.
4.5.   Õhu ja hüdromassaazi funktsioone tohib kasutada ainult siis, kui veetase vannis on hüdromassaazi torudest 10 cm kõrgemal.
4.6.   Elektri toitekaablit peab hoidma maksimaalses kauguses mullivannist, et vältida selle sattumist vette/vanni.
4.7.   Vanni sisenemisel ja vannist väljumisel olge ettevaatlikud, astmed võivad olla libedad.
4.8.   Talvel on vaja vältida vee külmumist vannis. Seetõttu pärast iga kasutamist tuleb mullivann tühjendada, et vältida jää moodustumist ja torude külmumist. Samuti peab talvel ahju veest tühjaks laskma.
5.      Rendiperiood ja kasutuseks mõeldud asukoht.
5.1.   Rendiperioodiks loetakse lepingus märgitud aega. Õigeaegselt haagisel mullivanni ja selle osade tagastamata jätmist käsitletakse ebaseadusliku omastamisena.
5.2.   Haagisel mullivanni kasutamine on lubatud ainult kokkulepitud asukohas.
6.      Haagisel mullivann tuleb tagastada puhtana ja samas seisukorras, nagu üleandmisel.
7.      Leping on koostatud kahes võrdset õigust omavas eksemplaris, millest üks jääb rendileandjale ja teine rentnikule.
8.      Rentides mullivanni, nõustub rentnik kasutustingimustes toodud tingimuste ning reeglitega ja nende täitmisega. Rentniku poolt kasutustingimuste rikkumisest tulenevate kahjude eest vastutab Rentnik täielikult materjaalselt. RAAVA OÜ ei vastuta rendileandjana rentnikule ja kolmandate osapooltele tekitatud materjaalsete ja immaterjaalsete kahjude eest.